Rozpis rozvozu

Oblasť Cena Donášky Minimálna Objednávka
Aňala 3.00 15.00
Andovce 3.00 15.00
Andovce - Gúg 3.00 15.00
Bajč 3.00 15.00
Bajč - Kotelnica 3.00 15.00
Bajč – Chrasť 3.00 15.00
Bánov 3.00 15.00
Bešeňov 5.00 20.00
Branovo 5.00 20.00
Dolný Ohaj 15.00 20.00
Dulovce 15.00 20.00
Dvor Mikuláš 15.00 20.00
Dvory nad Žitavou 3.00 15.00
Hul 10.00 20.00
Hurbanovo 10.00 20.00
Hurbanovo Bohatá 10.00 20.00
Hurbanovo Zelený Háj 10.00 20.00
Imeľ 5.00 20.00
Jatov 10.00 20.00
Kolárovo 10.00 20.00
Komoča 5.00 20.00
Kostolný Sek 10.00 20.00
Lipová 10.00 20.00
Ľudovítov 5.00 20.00
Ľudovítov - Horný/Dolný Jur 5.00 20.00
Nesvady 3.00 15.00
Nitrianska osada 5.00 20.00
Nitriansky Hrádok 6.00 20.00
Nové Zámky 1.00 5.00
Nový Diel 6.00 20.00
Nový Gúg 5.00 20.00
Palárikovo 5.00 20.00
Palárikovo - Čiky 5.00 20.00
Pavlov Dvor 15.00 20.00
Pribeta 10.00 20.00
Radava 10.00 20.00
Semerovo 10.00 20.00
Stará Gúta 10.00 20.00
Šurany 10.00 20.00
Šurany Kopec 10.00 20.00
Tvrdošovce 10.00 20.00
Úľany nad Žitavou 10.00 20.00
Veľké Lovce 10.00 20.00
Vlkanovo 10.00 20.00
Zemné 5.00 20.00