Rozpis rozvozu

Oblasť Cena Donášky Minimálna Objednávka
Aňala 3.00 15.00
Andovce 3.00 15.00
Andovce - Gúg 3.00 15.00
Bajč 3.00 15.00
Bajč - Kotelnica 3.00 15.00
Bajč – Chrasť 3.00 15.00
Bánov 3.00 15.00
Bešeňov 5.00 30.00
Branovo 5.00 30.00
Dolný Ohaj 5.00 30.00
Dulovce 5.00 30.00
Dvor Mikuláš 5.00 30.00
Dvory nad Žitavou 3.00 15.00
Hul 5.00 30.00
Hurbanovo 5.00 20
Hurbanovo Bohatá 5.00 30.00
Hurbanovo Zelený Háj 5.00 30.00
Imeľ 5.00 30.00
Jatov 5.00 30.00
Kolárovo 5.00 30.00
Komoča 5.00 20.00
Kostolný Sek 5.00 30.00
Lipová 5.00 30.00
Ľudovítov 5.00 30.00
Ľudovítov - Horný/Dolný Jur 5.00 30.00
Nesvady 3.00 30.00
Nitrianska osada 5.00 30.00
Nitriansky Hrádok 5.00 30.00
Nové Zámky 0.00 5.90
Nový Diel 5.00 20.00
Nový Gúg 5.00 30.00
Palárikovo 5.00 30.00
Palárikovo - Čiky 5.00 30.00
Pavlov Dvor 5.00 30.00
Pribeta 5.00 30.00
Radava 5.00 30.00
Semerovo 5.00 30.00
Stará Gúta 5.00 30.00
Šurany 5.00 30.00
Šurany Kopec 5.00 30.00
Tvrdošovce 5.00 30.00
Úľany nad Žitavou 5.00 30.00
Veľké Lovce 5.00 30.00
Vlkanovo 5.00 30.00
Zemné 5.00 30.00